logo hydrobudowa

Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
tel.: 58 888 28 30
email: biuro@hydrobudowa.com
REGON: 369237762, NIP: 5833281178
Wysokość kapitału zakładowego: 2.005.000,00 PLN
( Opłacony w całości )

BAZA SPRZĘTU
ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk
tel.: 58 301 26 61, 58 307 27 75, 58 888 28 40
email: mbela@hydrobudowa.com

ZAKŁAD PREFABRYKACJI
ul. Opłotki 9, 80-730 Gdańsk
tel.: 58 300 00 09
email: ijanus@hydrobudowa.com